Aktywnie współpracujemy z influencerami z Austrii i Szwajcarii. Przecieramy szlaki tym, którzy poszukują czegoś nowego. Zobaczcie, co napisali o swoim pobycie!

Jasknia Niedźwiedzia

Pod najwyższym w regionie szczytem Śnieżnika, w miejscowości Kletno znajduje się najdłuższa jaskinia całych Sudetów. Bogato zdobiona naciekami jaskinia została odkryta późno i przypadkiem – w 1966 roku podczas prac w kamieniołomie marmuru. Na miejscu odkryto szkielety niedźwiedzia jaskiniowego, lwa jaskiniowego i wiele innych zwierząt plejstoceńskich.

Znana długość sal i korytarzy w Jaskini Niedźwiedziej wynosi ponad 5 km, natomiast głębokość to ponad 100 m. Badania geofizyczne pozwalają przypuszczać, że odnogi jaskini mogą sięgać daleko w głąb masywu Śnieżnika. Niewykluczone, że sięgają aż do Czech i położonej po drugiej stronie doliny rzeki Morawa!

Poziomem środkowym biegnie udostępniona dla turystów trasa turystyczna z niepowtarzalną i dobrze zachowaną szatą naciekową jaskini oraz dużą ilością kości zwierząt epoki lodowcowej.

Jaskinia Niedźwiedzia – pochodzenie

Powstanie Jaskini Niedźwiedziej wiąże się ściśle ze szczątkami organizmów zamieszkujących morza, jakie pokrywały kiedyś te tereny. Warstwy te w kolejnych okresach były przykrywane innymi osadami i poddawane działaniu olbrzymich ciśnień. W ten sposób wapienie przekształciły się w wapienie krystaliczne, czyli marmury.

Podczas zlodowaceń powstawały w jaskini namuliska bogate w szczątki żyjących wtedy zwierząt. Największe ilości szczątków należą do niedźwiedzia jaskiniowego, stąd też jaskinia wzięła swoją nazwę. Znaleziono w niej również kości lwa jaskiniowego, hieny jaskiniowej, wilka, żubra, kuny, nietoperzy (kilka gatunków), bobra, sarny, dzika, lisa i wielu gryzoni.

W jaskini żyją liczne nietoperze. To ich wyjątkowe w skali Europy zimowisko – w roku 2016 zaobserwowano tu około 1200 osobników, w tym ponad 600 osobników nocka orzęsionego, jednego z bardzo rzadkich gatunków nietoperzy.

Jaskinia jest czynna przez cały rok oprócz poniedziałków i czwartków. Czas zwiedzania jaskini wynosi ok. 45 minut. Przed wizytą konieczna jest wcześniejsza rezerwacja w internecie.

 

 

 

ZOBACZ REGION – ZIEMIA KŁODZKA

Die Bärenhöhle (poln. Jasknia Niedźwiedzia) - KLETNO

Jasknia Niedźwiedzia