Aktywnie współpracujemy z influencerami z Austrii i Szwajcarii. Przecieramy szlaki tym, którzy poszukują czegoś nowego. Zobaczcie, co napisali o swoim pobycie!

Białystok – dom języka esperanto

Ĉu vi aŭdis pri Esperanto? Czy słyszeliście o esperanto?

Ostatnia poważniejsza próba przekonania ludzi do wspólnego języka przed ostatecznym zwycięstwem angielskiego jest dziełem człowieka z Białegostoku. Nazywał się Ludwik Zamenhof, a język, który od początku do końca i w szczegółach opracował, nazywa się właśnie esperanto. Według różnych szacunków, posługuje się nim od 100 tys. do 2 mln ludzi na całym świecie – w tym kilkaset osób, które nauczyły się go w domu jako język ojczysty.

Ludwik Zamenhof był dzieckiem wielokulturowego Białegostoku sprzed II Wojny Światowej – miasta, w którym ponad połowę populacji stanowili Żydzi. Esperanto zrodziło się na fali marzeń o porozumieniu między ludźmi w czasach narastających nacjonalizmów. Zamenhof wierzył, że podstawową przyczyną napięć i waśni jest brak wspólnego języka. Dlatego też nazwał esperanto od pochodnych łacińskiej „nadziei” (francuskie espérer, z łacińskiego spērō – mieć nadzieję). Esperanto to zatem dosłownie „osoba mająca nadzieję”.

Odwiedzając dzisiejszy Białystok – stolicę regionu Podlasia, spróbujcie zajrzeć do Centrum im. Ludwika Zamenhofa. Zobaczycie tam niewielką wystawę poświęconą życiu Zamenhofa i jego przygodzie z tworzeniem sztucznego języka, który będzie łatwy i przyswajalny dla ludzi na całym świecie. Wiele się zmieniło od czasu narodzin esperanto, widać chociażby wyraźnie, jak bardzo jest to mowa stworzona głównie pod potrzeby i wrażliwość odbiorców z Europy. Tym niemniej historia języka esperanto i jego twórcy poruszy wszystkich, którym bliskie są marzenia o pokoju i pojednaniu między ludźmi – niezależnie od tego, czy kiedykolwiek można je będzie spełnić.

 

Strona Centrum im. Zamenhofa

Strona w wersji Esperanto

ZOBACZ REGION – PODLASIE

Ludwik Zamenhof Zentrum, Białystok

Białystok – dom języka esperanto